Courses

All CCNA Security CCNP Linux Data mining CISCO Kompetencje miękkie

Praca pod presją? Mobbing? – czyli jaki wpływ ma stres na nasze zdrowie.

Szkolenie pozwoli poznać podstawowe zagadnienia i nabyć umiejętności związane Praca pod presją i mobbingiem.

Choroby cywilizacyjne XXI w.

Szkolenie pozwoli poznać podstawowe zagadnienia i nabyć umiejętności związane zmieniającymi się problemami zdrowotnymi współczesnego społeczeństwa.

Coaching aktywności fizycznej i kontaktu z ciałem dla pracowników na stanowiskach siedzących.

Szkolenie pozwoli poznać podstawowe zagadnienia i nabyć umiejętności związane z aktywnością fizyczną i kontaktu z ciałem dla pracowników,  którzy pracują na stanowiskach siedzących.

Coaching zdrowia w miejscu pracy.

Szkolenie pozwoli poznać podstawy z zakresu psychologii zdrowia i psychosomatyki, a także uzależnień behawioralnych.

Coaching work-life balance wraz z coachingiem higieny snu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem Work life balance, czyli koncepcji zarządzania czasem. Pozwoli zrozumieć czym jest równowaga oraz nabyć przydatne techniki poprawiające efektywność w pracy

Coaching relacji międzyludzkich w środowisku pracy.

Szkolenie pozwoli poznać podstawowe zagadnienia z zakresu relacji międzyludzkich. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak poprawnie się komunikować z innymi oraz jak rozwiązywać konflikty w zespole. Ćwiczenia praktyczne pozwolą nabyć umiejętności dobrej komunikacji oraz jak właściwie stosować metody rozwiązywania konfliktów w grupie.

Coaching eliminacji nałogów i niezdrowych zachowań nawykowych w celu poprawy jakości życia i efektywności pracy

Szkolenie pozwoli poznać podstawowe zagadnienia z zakresu nałogów i efektywności pracy. Zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości uczestników jak ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia w celu utrzymywania wysokiego poziomu życia.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka w prognostyce

W trakcie trwania tego kursu teoretyczne podstawy leżące u podwalin statystyki matematycznej. Dowiesz się co to tak naprawdę jest prawdopodobieństwo, zmienna losowa, estymator parametru zmiennej losowej, a także poznasz ograniczenia związane ze stosowaniem metod statystycznych.